โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ บจก.

info@omhomedd.com
โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ บจก.

Full Description


โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ บจก.
รับสร้างบ้านโครงการที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/16 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

21/16 Lampo, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2158-4406, 0-2158-4543

Fax

0-2158-4898