นวัตสตีล หจก.

nwatsteel@hotmail.com
นวัตสตีล หจก.

Full Description


นวัตสตีล หจก.

จำหน่ายเหล็กแผ่น เหล็กตัดตามแบบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง เพลา แป๊ป แม่พิมพ์ ก่อสร้าง จักรกล และยานยนต์

E-BOOK 2017_Page_79ที่อยู่ (ภาษาไทย)

599/8 หมู่ 17 เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

599/8 Moo 17, Thepharak Rd., Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2705-2528, 0-2330-3192-4

Fax

0-2330-3195, 0-2705-4445

...