นำไกรสากลก่อสร้าง บจก.

numkrai@yahoo.com
นำไกรสากลก่อสร้าง บจก.

Full Description


นำไกรสากลก่อสร้าง บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

1027 ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

1027 Prachaphatthana Rd., Thapyao, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2360-7619-21

Fax

0-2360-7622

...