เอ็นเอสเค อินดัสตรี้ หจก.


เอ็นเอสเค อินดัสตรี้ หจก.

Full Description


เอ็นเอสเค อินดัสตรี้ หจก.
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

67 หมู่ 5 เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

67 Moo 5, Phetchakasem Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2810-3143-4

Fax

0-2810-3145