เอ็น.อาร์.วี. คอนสตรัคชั่น บจก.

nrv_construction@yahoo.com
เอ็น.อาร์.วี. คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอ็น.อาร์.วี. คอนสตรัคชั่น บจก.
รับก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/109 หมู่ 7 พหลโยธิน 69 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

90/109 Moo 7, Phahonyothin 69, Phahonyothin Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2972-5227-9

Fax

0-2972-5227-9 ต่อ 444