โนว่า บิลด์ แอนด์ เด็คคอร์ บจก.

info@novabnd.com
โนว่า บิลด์ แอนด์ เด็คคอร์ บจก.

Full Description


20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ เราได้รับความใว้วางใจ จากบริษัทคู่ค้า และรัฐวิสาหกิจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมแล้วจำนวนมากกว่า 500 โครงการ เราเชื่อมั่นในการมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างและตกแต่ง ด้วยบุคลากรมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/318 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Zip code

10270

Tel.

089-699-8833, 086-392-3092, 086-773-3664