หนองมนเอ็นจิเนียริ่ง บจก.


หนองมนเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


หนองมนเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

315 สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

Address (English)

315 Sukhumvit Rd., Saensuk, Mueang, Chonburi

Zip code

20130

Tel.

0-3839-2920-9

Fax

0-3839-2579

...