โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.


โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.

Full Description


โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.
บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

900 Tonson Tower, 19th Fl., Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2251-9955

Fax

0-2251-9977