นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) บจก.

sales@nissinshokaki.com
นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) บจก.
จำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

9/713-715 หมู่ 10 ลาดพร้าว 41 (ภาวนา) สุขาภิบาล-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

9/713-715 Moo 10, Latphrao 41 (Phawana), Sukhaphibal-Wanghin Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2931-6117, 0-2538-0369, 0-2538-7399, 0-2931-6057-8

Fax

0-2539-5255

...