นิปปอน เคมิคอล บจก.

marketing@nippon.co.th , Kumpon@nippon.co.th
นิปปอน เคมิคอล บจก.

Full Description


นิปปอน เคมิคอล บจก.
จำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1831/5-7 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1831/5-7 New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2255-5610-9, 0-2652-7831-8

Fax

0-2254-3671, 0-2252-7839

...