นิค ยูนิเวอร์แซล บจก.

customerservice@burnerandboiler.com
นิค ยูนิเวอร์แซล บจก.

Full Description


นิค ยูนิเวอร์แซล บจก.
ออกแบบ สร้าง และติดตั้งเตาเผาขยะที่อยู่ (ภาษาไทย)

299 หมู่ 4 สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

299 Moo 4, Sukhumvit Rd., Paknam, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2389-2609, 0-2395-0577, 0-2389-2371

Fax

0-2395-0577, 0-2384-5877

...