นิชาดา ธานี บจก.

nichada@ksc15.th.com, rental@nichada.com
นิชาดา ธานี บจก.

Full Description


นิชาดา ธานี บจก.
จำหน่ายอาคารห้องชุดสำหรับพักอาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/6 นิชาดาธานี สามัคคี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

39/6 Samakki Rd., Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2960-4329-30

Fax

0-2960-4348