นิกโก้ (ไทยแลนด์) บจก.


นิกโก้ (ไทยแลนด์) บจก.

Full Description


นิกโก้ (ไทยแลนด์) บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูกันไฟที่อยู่ (ภาษาไทย)

889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 119 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

Address (English)

889 Thai CC Tower, 11st Fl., Room 119, Sathon Tai Rd., Yannawa, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2718-3742-3

Fax

0-2679-7722-3, 0-2286-7888-9