อึ้ง กิม ฮวด


อึ้ง กิม ฮวด

Full Description


อึ้ง กิม ฮวด
จำหน่ายวัสดุตกแต่งและอุปกรณ์จัดสวนที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/35 กลับสมบูรณ์ จอมทอง เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

77/35 Klapsombun, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2468-1525, 0-2468-6733, 0-2476-5839-40

Fax

0-2476-5840