เน็กซ์ สเตป อินดัสทรี บจก.

info@nextstepthai.com
เน็กซ์ สเตป อินดัสทรี บจก.

Full Description


เน็กซ์ สเตป อินดัสทรี บจก.
จำหน่ายอะลูมิเนียมเส้นสำหรับงานประตู หน้าต่าง อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งอะลูมิเนียม และเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

13, 15, 17 บรมราชชนนี 6 บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

13, 15, 17 Borommaratchachonnani 6, Borommaratchachonnani Rd., Bangbumrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2433-1541-2

Fax

0-2433-1541 # 13