เน็กซ์ ดีไซน์ คอนเซาท์แท็นท์ บจก.


เน็กซ์ ดีไซน์ คอนเซาท์แท็นท์ บจก.

Full Description


เน็กซ์ ดีไซน์ คอนเซาท์แท็นท์ บจก.
ออกแบบ ตกแต่งภายใน, ออกแบบโครงสร้างติดอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

41522 ศูนย์วิจัย เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

41522 Sunvichai, New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2314-4879

Fax

0-2314-4879

...