นิวดีไซน์ ไฟเบอร์ บจก.

support@fiberdore.com
นิวดีไซน์ ไฟเบอร์ บจก.

Full Description


นิวดีไซน์ ไฟเบอร์ บจก.
จำหน่ายบานพับไฟเบอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

110/15 หมู่ 4 วงแหวนรอบนอก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

110/15 Moo 4, Outer Ring Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2416-0574-6

Fax

0-2415-6031, 0-2416-0582