เนทช (ประเทศไทย) บจก.

Info.ntb@netzsch.com
เนทช (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เนทช (ประเทศไทย) บจก.

จำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

25/22,24 หมู่ 12 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Address (English)

25/22,24 Moo 12, Lam Lukka Road, Bueng Kham Phroi Lam Lukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2152-7325

Fax

0-2152-7326

...