เนต้าฟิม (ประเทศไทย) บจก.

netafim@netafim.co.th
เนต้าฟิม (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เนต้าฟิม (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าระบบน้ำหยด ออกแบบและบริการตกแต่งจัดสวนที่อยู่ (ภาษาไทย)

1802 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ พัฒนาการ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1802 Bangkok Tower, Phatthanakan Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2308-0100

Fax

0-2308-0105

...