นีโอ-เทค ซิสเต็ม บจก.


นีโอ-เทค ซิสเต็ม บจก.

Full Description


นีโอ-เทค ซิสเต็ม บจก.
บริการติดตั้ง ซ่อม จำหน่าย และวางระบบควบคุมประตูอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

502/543 เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

502/543 Dechatungka Rd., Sikun, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2967-8413-4

Fax

0-29678418