นวสุ วิศวกรรม บจก.


นวสุ วิศวกรรม บจก.

Full Description


นวสุ วิศวกรรม บจก.

บริการติดตั้งและจำหน่ายจานรับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

128/11 หมู่ 6 ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

128/11, Moo 6, Krungthep-Nonthaburi Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2528-8000

Fax

0-2965-0567

...