เนาวรัตน์พัฒนาการ บมจ.


เนาวรัตน์พัฒนาการ บมจ.

Full Description


เนาวรัตน์พัฒนาการ บมจ.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41335 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18, 19 บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41335 Moo 14, Bangna Tower A, 18th-19th Fl., Bangna-Trad Rd., Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2730-2100, 0-2337-1571-3

Fax

0-2751-9484-85, 0-2337-1571-3

...