นวพลาสติกอุตสาหกรรม บจก.

plastic-product@nawaplastic.com
นวพลาสติกอุตสาหกรรม บจก.

Full Description


นวพลาสติกอุตสาหกรรม บจก.
ผลิตและจำหน่ายหน้าต่าง-ประตูไวนิล สั่งทำพิเศษที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2586-2333, 0-2586-2444, 0-2586-3849, 0-2586-5327

Fax

0-2586-6463, 0-2586-5757, 0-2586-2885,