การเคหะแห่งชาติ

prdi@nha.co.th
การเคหะแห่งชาติ

Full Description


การเคหะแห่งชาติ
บริการที่พักอาศัย โครงการเคหะแห่งชาติที่อยู่ (ภาษาไทย)

905 นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

905 Nawamin Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2351-7777

Fax

0-2351-7777