เนชั่นแนล บิลเดอร์ บจก.


เนชั่นแนล บิลเดอร์ บจก.

Full Description


เนชั่นแนล บิลเดอร์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

18/139-140 สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

18/139-140 Sukhumvit 68 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2398-2280-1, 0-2393-6435, 0-2393-7241

Fax

0-2393-7140, 0-2393-2875

...