นทีพัฒน์ บจก.


นทีพัฒน์ บจก.

Full Description


นทีพัฒน์ บจก.
บริการงานก่อสร้าง งานสเตนเลสที่อยู่ (ภาษาไทย)

71/20 ตรอกบ้านพานถม บ้านพานถม พระสุเมรุ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

71/20 Trok Banphanthom, Banphanthom, Phrasumain Rd., Banphanthom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2433-6210

Fax

0-2879-1839

...