ณรงค์ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

narongsak_1955@hotmail.com
ณรงค์ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Full Description


ณรงค์ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

ผลิต และจำหน่ายปั๊มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง รอกและแม่แรง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับช่าง รับหล่อและกลึงอะไหล่ เครื่องจักรกล อุตสหากรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

3761/380 นอกเขต จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3761/380 Nokkhet, Chan Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2893-9319-20, 0-2893-9329

Fax

0-2893-9320