นารายณ์พร็อพเพอตี้ บจก.

marketing@narai-property.com
นารายณ์พร็อพเพอตี้ บจก.

Full Description


นารายณ์พร็อพเพอตี้ บจก.
จำหน่ายอาคารชุดสำหรับที่พักอาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

9/280 หมู่ 7 พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

9/280 Moo 7, Phibunsongkram Rd., Suanyai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2966 5511, 0-2966-6267-73

Fax

0-2526-6627, 0-2966-6267