นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ บจก.

napis@cscoms.com
นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ บจก.

Full Description


นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง และตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/77 ลาดพร้าว 23 ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

40/77 Latphrao 23, Latphrao Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2930-6934-5, 0-2930-5060

Fax

0-2512-2420

...