นาป้า บจก.

napaco@hotmail.com
นาป้า บจก.

Full Description


นาป้า บจก.
ผลิตประตูพีวีซี และอุปกรณ์สวนที่อยู่ (ภาษาไทย)

68 หมู่ 5 พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

Address (English)

68 Moo 5, Phutthamonthon Sai 4 Rd., Krathumlom, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73220

Tel.

0-2420-2577, 0-2420-9468, 0-2813-1000-3

Fax

0-2890-1112