นันทวัน บจก.

contact@thaiobayashi.co.th
นันทวัน บจก.

Full Description


ผู้รับเหมางานทั่วไป งานก่อสร้างอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

161 อาคารนันทวัน ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

161 Nantawan Bldg., 6th Fl., Ratchadamri Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2252-5200

Fax

0-2252-5381

...