นันทวัน บจก.


นันทวัน บจก.

Full Description


นันทวัน บจก.
รับเหมางานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

161 อาคารนันทวัน ชั้น 11 ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

161 Nantawan Bldg., 11st Fl., Ratchadamri Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2651-8170-3

Fax

0-2651-8124

...