นานาคอนสตรัคชั่น บจก.


นานาคอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


นานาคอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

882/27 พหลโยธิน 32 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

882/27 Phahonyothin 32, Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2941-9264, 0-2941-6991

Fax

0-2941-8482

...