น้ำทิพย์ เอ เกรด เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ บจก.


น้ำทิพย์ เอ เกรด เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ บจก.

Full Description


น้ำทิพย์ เอ เกรด เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

29 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

29 Pracharatbamphen 11, Pracharatbamphen Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2690-2338-9, 0-2277-1429

Fax

0-2691-0707

...