นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ บจก.


นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ บจก.

Full Description


นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ บจก.
นายหน้าบริการรับฝากซื้อ-ขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

44562 รามอินทรา 49 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

44562 Ramintra 49 Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2945-6363

Fax

0-2945-6464