นครชัยสแตนเลส


นครชัยสแตนเลส

Full Description


นครชัยสแตนเลส
ออกแบบ ตกแต่งงานสเตนเลส รับทำราวบันได ประตู ช่องรั้วและงานหุ้มเสาสเตนเลสที่อยู่ (ภาษาไทย)

4/4 หมู่ 5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Address (English)

4/4 Moo 5, Watlamut, Nakhonchaisi, Nakhonpathom

Zip code

73120

Tel.

0-3438-9462, 0-2868-8611

Fax

0-3423-9164