นครแมเนจเม้นท์ เซอร์วิส บจก.


นครแมเนจเม้นท์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


นครแมเนจเม้นท์ เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/1 หมู่ 2 ปทุมธานี-สามโคก ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

Address (English)

59/1 Moo 2, Pathumthani-Samkhok Rd., Klongkwai, Samkhok, Pathumthani

Zip code

12160

Tel.

0-2593-1551

Fax

0-2978-0045

...