เอ็น.วาย.อาร์ หจก.

sales@nyr.co.th
เอ็น.วาย.อาร์ หจก.

Full Description


เอ็น.วาย.อาร์ หจก.

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการทดสอบ

เอ็น.วาย.อาร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

159/21 อาคารคอมมอนเวลซ์ปิ่นเกล้า ชั้น 5 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

159/21 Commonwealth Pinklao Bldg., 5th Fl., Charansanitwong Rd., Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2886-6360

Fax

0-2435-1708