น. วิชิตก่อสร้าง หจก.


น. วิชิตก่อสร้าง หจก.

Full Description


น. วิชิตก่อสร้าง หจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/88 หมู่ 2 งามวงศ์วาน 6 งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

88/88 Moo 2, Ngamwongwan 6, Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2580-5188, 0-2588-2018

Fax

0-2580-0423

...