เอ็น.วี.ไฮ-เทค เอ็นจิเนียริ่ง หจก.


เอ็น.วี.ไฮ-เทค เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Full Description


เอ็น.วี.ไฮ-เทค เอ็นจิเนียริ่ง หจก.
จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

208/3 ประชานิเวศน์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

208/3 Prachaniwet Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2953-9070-3

Fax

0-2953-9074