เอ็น.เอส.แอล. อินเตอร์เทรด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

sale_nsl@yahoo.co.th
เอ็น.เอส.แอล. อินเตอร์เทรด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


หจก. เอ็น.เอส.แอล. อินเตอร์เทรด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

  • ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์และหัววัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม
  • โรงงานผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์และหัววัดอุณหภูมิ ในงานอุตสาหกรรม สามารถสั่งทำได้ตามแบบ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

120/278 หมู่ 11 เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

120/278 Moo 11, Thepharak Rd., Bangpla, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2750-6785, 0-2750-8066

Fax

0-2730-1200