เอ็น.เอส.แอล. คอนสตรัคชั่น บจก.

nsl_con@hotmail.com, nslconstruction@yahoo.com
เอ็น.เอส.แอล. คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอ็น.เอส.แอล. คอนสตรัคชั่น บจก.
บริการรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1447 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

1447 Latphrao 94 (Phanchamitr), Latphrao Rd., Latphrao, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2934-7215-7, 0-2559-2680-2

Fax

0-2934-7215-7