เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ บจก.


เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ บจก.

Full Description


เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ บจก.
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม-ก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1131/318 เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

1131/318 Thoetdamri Rd., Thanonnakhonchaisi, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2243-1716, 0-2243-6232

Fax

0-2243-7568