เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์ หจก.

info@npvequipment.co.th
เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์ หจก.

Full Description


เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์ หจก.

นำเข้า และจำหน่ายท่อ อุปกรณ์ และรับเหมางานระบบน้ำ

เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

464, 466 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

464, 466 Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2438-1634-7

Fax

0-2438-2463, 0-2439-2869