เอ็น แอนด์ พี อินเตอร์เซอร์วิส บจก.


เอ็น แอนด์ พี อินเตอร์เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอ็น แอนด์ พี อินเตอร์เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

112 สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

112 Sirinthorn Rd., Bangplad, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2424-0118-9

Fax

0-2881-2156