เอ็น พี 52 กรุ๊ป บจก.


เอ็น พี 52 กรุ๊ป บจก.

Full Description


เอ็น พี 52 กรุ๊ป บจก.
บริการด้านรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

41432 หมู่ 1 สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41432 Moo 1, Suksawat Rd., Bangkhru, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2464-3812