เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส บจก.

info@nccservice.co.th
เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

253/16 หมู่ 4 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

253/16 Moo 4, Viphavadi-Rangsit Rd., Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2552-1000

Fax

0-2552-8290