เอ็มทีดี ยูไนเต็ด บจก.


เอ็มทีดี ยูไนเต็ด บจก.

Full Description


เอ็มทีดี ยูไนเต็ด บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/51 หมู่ 13 โชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

39/51 Moo 13, Chokchai 4, Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2931-1745, 0-2907-7473

Fax

0-2931-1745