มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง หจก.


มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง หจก.

Full Description


มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง หจก.
บริการกำจัดปลวก แมลง หนู ยุง มด มอด ออกแบบและติดตั้งท่อภายในอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

120/21 หมู่ 1 ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

120/21 Moo 1, Prachachuen Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2952-7794-5

Fax

0-2952-7094