มิสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.

misterclean@mcf-service.com
มิสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


มิสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.
บริการทำความสะอาด จำหน่ายเคมีและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

522/205 ทรัพย์ธานี อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

522/205 Sapthani, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2684-0023-5, 0-2247-7670-2

Fax

0-2245-9765